Tõlge

Teen kirjalikke ja suuliseid tõlkeid, nii kinnitatud kui ka tavatõlkeid eesti keelest hispaania ja itaalia keelde, itaalia keelest eesti keelde ning hispaania-itaalia-hispaania.

Samuti on võimalikud muud keelesuunad (tavatõlked), nt

– hispaania-inglise-hispaania

– saksa-itaalia

– inglise-itaalia-inglise

Comments are closed.