Tõlge

Teen kirjalikke ja suuliseid tõlkeid, nii kinnitatud kui ka tavatõlkeid eesti keelest hispaania ja itaalia keelde ning vastupidi.

Samuti on võimalikud muud keelesuunad, nt

– hispaania-inglise-hispaania

– hispaania-itaalia-hispaania

– saksa-itaalia-saksa

– inglise-itaalia-inglise

– vene-itaalia-vene.

Võime abi pakkuda ka harvaesinevate keelte puhul.

Comments are closed.