Notariteenused

Meie büroos töötavad koos notarid ja vandetõlgid. Kättesaadavad on kõik notariteenused, nt

 • lepingute tõestamine
 • tehingu ja tahteavalduse tõestamine
 • äriregistri registriandmete väljatrükk (tavaline ja laiendatud versioon)
 • muude avalike registrite väljavõtted
 • allkirja õigsuse kinnitamine
 • volikirjad
 • avaldused
 • kinnitatud ärakirjad
 • pärimisasjad
 • testamendi tõestamine
 • allkirja õigsuse kinnitamine
 • jpm

Notariteenuste saamiseks tuleb kas pöörduda vahetult notaribüroo sekretäride poole või paluda vandetõlgil tellida kliendi nimel ja eest notariteenust.

Eeltoodud dokumentidele on võimalik lisada kohapeal Apostill ja kinnitatud tõlge võõrkeelde; sel moel saab klient kõik kätte ühes ja samas kohas.

Comments are closed.