Apostilliga kinnitamine

Paljud välismaal esitatavad dokumendid nõuavad apostilli.
Meilt saab vajadusel tellida dokumentide apostilliga kinnitamist ehk apostillimist.
Täpsem info apostilli kohta.

TÄHELEPANU! 

Alates 1. detsembrist 2017 on avatud e-apostilliregister www.notar.ee/apostille.  Avalikku dokumenti saab kinnitada digitaalse apostilliga ehk e-apostilliga.

Apostillimisele ei kuulu avalik dokument, mis on väljastatud riigis, mis kohaldab Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsiooni. Hetkel kohaldavad konventsiooni peale Eesti veel Prantsusmaa, Belgia, Taani, Iirimaa, Itaalia ja Läti. Seega nendesse riikidesse esitatavaid ja sealt saabuvaid avalikke dokumente ei apostillita.

Comments are closed.