Teenused

Teeme kirjalikke ja suuliseid tõlkeid, nii kinnitatud kui ka tavatõlkeid  enamasti itaalia ja hispaania keelest eesti keelde ning vastupidi. Samuti on võimalikud muud keelekombinatsioonid, nt hispaania-inglise-hispaania, hispaania-itaalia-hispaania, saksa-itaalia, inglise-itaalia-inglise.

Võime abi pakkuda ka harvaesinevate keelte puhul. Sellist abi osutatakse vastavalt iga vandetõlgi võimalustele ja äranägemisele.

Kuna asume mitme notaribüroo lähedal, saavad kliendid vajadusel notariteenuseid  (dokumentide väljavõtted, väljatrükid) ja Apostillega kinnitamise teenust tellida.

Comments are closed.