Keeled

Minu põhilisteks keelesuundadeks on tõlked eesti keelest itaalia ja hispaania keelde ning vastupidi. Samuti on võimalikud muud keelekombinatsioonid, nt hispaania-inglise-hispaania, hispaania-itaalia-hispaania, saksa-itaalia-saksa, inglise-itaalia-inglise, vene-itaalia-vene.

Võin abi pakkuda ka harvaesinevate keelte puhul.

Tänu minu kontaktidele teiste riikide vandetõlkidega, pakun abi vandetõlgi otsimisel Itaalias ja Hispaanias või muudes itaalia või hispaania keelt kõnelevates maades suuliste tõlketeenuste osutamiseks (näiteks notaritehingu juures, ärikohtumistel, läbirääkimistel).

Comments are closed.